PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Lịch sử hình thành phát triển

Phòng Tổ chức- Hành chính tiền thân là phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm da liễu Hà Nội. Ngày 10/5/2004 UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 2821/QĐ-UBND  về việc thành lập Bệnh viện Da liễu Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Da liễu Hà Nội. Trên cơ sở đó phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập, cùng với một số khoa phòng của bệnh viện.

2. Chức năng

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức hành chính- chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức thực hiện về công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính của bệnh viện.

3.Nhiệm vụ

3.1. Công tác tổ chức

– Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các khoa phòng, các tổ chức đoàn thể quần chúng.

– Tổ chức thực hiện việc thành lập, chia tách, sáp nhập và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy các khoa/phòng của Bệnh viện.

3.2. Công tác cán bộ

– Quản lý nhân lực, hồ sơ cán bộ

– Lập kế hoạch về tổ chức và sắp xếp, điều động, luân chuyển nhân lực.

– Quy hoạch, đào tạo nhân lực

– Tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện (lương, nâng lương, phụ cấp khác, chế độ thai sản, ốm đau, nghỉ hưu, nghỉ việc..)

– Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra và giải quyết  các khiếu nại, khiếu tố của viên chức trong thẩm quyền quản lý theo các quy định.

           3.3 Công tác Hành chính văn phòng

– Công tác văn thư: công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu.

– Quản lý, thực hiện việc sử dụng con dấu của Bệnh viện.

– Tổ chức hội nghị, lễ tân, tiếp khách, vi tính, đánh máy, .

– Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư hành chính thông dụng theo từng thời gian để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

          3.4 Công tác quản lý tài sản, sửa chữa kỹ thuật

– Quản lý tài sản: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.

– Thực hiện và kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.

– Đảm bảo cung cấp đủ: điện, nước sạch và xử lý nước thải.

        3.5 Công tác bảo vệ, lái xe

– Chịu trách nhiệm thường trực về công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.

– Quản lý phương tiện vận tải của Bệnh viện

– Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì xe ô tô.

          4.  Nhân sự

          4.1 Các Trưởng phòng tiền nhiệm

– BSCKII. Trịnh Thị Phượng –Trưởng phòng TCHC: năm 2005 – 2013

– Ths. Bs. Nguyễn Ngọc Yến – Trưởng phòng TCHC: năm 2013- 2015

– Ths.Bs. Nguyễn Thế Vỹ – Trưởng phòng TCHC: năm 2015 – 2017

– BSCKII. Lê Thị Chi Phương – Trưởng phòng TCHC: năm 2017-2018

          4.2 Nhân sự hiện tại

– Trưởng phòng TCHC: CN. Nguyễn Thị Bích Liên

– Phó trưởng phòng TCHC: CN. Vũ Thúy Hoa

– Cán bộ viên chức và LĐHĐ của phòng: 10 cán bộ

          5. Liên hệ

– Địa chỉ:  79B Nguyễn Khuyến- Văn Miếu- Đống Đa- Hà Nội.

– Điện thoại: 04.38430960

– Email:   phongtochucbvdlhn@gmail.com

Ph%C3%B2Ng%20Tchc            Phòng Tchc