Bs Minh C 1

TS.BS. Lê Đức Minh
Phó giám đốc - Trưởng khoa

Bs Vy Png 1

TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ
Phó giám đốc - Trưởng khoa

Bs Hung 1

TS.BS. Vũ Mạnh Hùng
Phó Giám đốc

Bs Quang Png 1 1

TS. BSCKII. Nguyễn Minh Quang
Giám đốc

[/section]