Phòng Tổ chức – Hành chính

Giới thiệu: Tiền thân là phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Da liễu Hà Nội. Năm 2004 cùng với sự thành lập của Bệnh viên Da liễu Hà Nội, Phòng Tổ chức – Hành chính nhận nhiệm vụ về công tác tổ chức nhân sự và quản lý hành chính của bệnh viện và các...

Đội ngũ bác sỹ Dịch vụ

Giới thiệu

Giới thiệu:
Tiền thân là phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Da liễu Hà Nội. Năm 2004 cùng với sự thành lập của Bệnh viên Da liễu Hà Nội, Phòng Tổ chức – Hành chính nhận nhiệm vụ về công tác tổ chức nhân sự và quản lý hành chính của bệnh viện và các khoa phòng trực thuộc.
Từ năm 2004 – nay, Phòng Tổ chức – Hành chính luôn đổi mới, cải cách và lớn mạnh, hỗ trợ bệnh viện Da liễu Hà Nội phát triển trở thành là một trong những địa chỉ tin cậy, có uy tín cao trong điều trị da liễu và thẩm mỹ của Thủ Đô.
Cn. Lien Truong Phong
CN. Liên – Trưởng phòng
Cn. Hoa Pho Truong Phong
CN. Hoa – Phó trưởng phòng
I. Chức năng, nhiệm vụ:
– Chịu trách nhiệm tham mưu  Giám đốc tổ chức thực hiện công tác Tổ chức, cán bộ, công tác hành chính quản trị. Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Giúp Giám đốc quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ, công tác quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, kỷ luật. Quản lý việc lưu trữ hồ sơ các thành viên trong đơn vị, thống kê báo cáo tổ chức đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước cho các thành viên trong đơn vị.
– Thực hiện các kế hoạch mua sắm, sửa chữa cấp phát vật tư văn phòng đảm bảo phục vụ người bệnh và nhân viên làm việc; quản lý tài sản trang thiết bị công tác hành chính, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân và các nhiệm vụ khác được giao.
– Cùng với đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị.
– Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban giám đốc bệnh viện giao.
II. Thành tựu hoạt động đoàn thể:
1. Giải Nhất Hội thi Cắm hoa kỉ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam do Công đoàn Bệnh viện Da liễu Hà Nội tổ chức
2. Giải Nhất Cuộc thi sáng tạo logo nhận diện thương hiệu Bệnh viện Da liễu Hà Nội.
Giai Nhat Thi Cam Hoa 20
Ảnh Hội thi cắm hoa mừng Ngày quốc Tế phụ nữ
Giao Ban Phong
Hình ảnh giao ban khối Văn phòng
Phong Tchc
Ảnh tập thể phòng Tổ chức – Hành chính

Đội ngũ chuyên gia

Dịch vụ cung cấp