Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý khám chữa bệnh, quản lý chất lượng, đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, kiểm...

Đội ngũ bác sỹ Dịch vụ

Giới thiệu

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý khám chữa bệnh, quản lý chất lượng, đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc khách hàng.

I. Cơ cấu tổ chức

Bsckii. Nguyen Tien Bao Truong Phong

BSCKII. Nguyễn Tiến Bảo – Trưởng phòng

Bsckii. Dinh Thi Yen Pho Truong Phong

BSCKII. Đinh Thị Yến – Phó trưởng phòng

Tập thể phòng Hành chính Tổng hợp

2F9A6914
II. Nhiệm vụ phòng Kế hoạch tổng hợp
– Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chi đạo.

To Chuc Dao Tao Thuc Hanh Lam Sang Tot Gcp
– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

Tong Hop Bao Cac Hoat Dong Benh Vien
– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

To Cham Soc Khach HangTo Cham Soc Khach HangDao Tao Hoc Vien Lop Laser K05
– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Kham Chuong Trinh Phong
– Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
– Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
– Tổ chức các mặt công tác Quản lý chất lượng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Công nghệ thông tin, Chăm sóc khách hàng… của Bệnh viện.
III. Thành tựu nổi bật:
– Tổ chức tốt công tác Quản lý chất lượng bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh 96,7%.
– Đẩy mạnh công tác đào tạo tại Bệnh viện cho CBNV Bệnh viện và tuyến dưới, cho đến nay đã tổ chức được các khóa đào tạo:
+ 4 lớp Meso với 82 học viên
+ 2 lớp Chăm sóc da với 31 học viên
+ 5 lớp Laser với 129 học viên
+ Đào tạo thực hành sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
+ Đào tạo thực hành sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
+ Đào tạo thực hành sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
– Công tác Nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh tại tất cả các khoa phòng trong Bệnh viện. Cho đến nay đã được nghiệm thu thành công 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, hàng năm triển khai và nghiệm thu 5 – 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
– Công tác chỉ đạo tuyến luôn bám sát nhu cầu của tuyến dưới để tổ chức đào tạo tại các tuyến hàng năm, hỗ trợ nhân lực cho tuyến dưới như Sóc Sơn, Ba Vì… để phát triển chuyên môn kỹ thuật, duy trì công tác khám tuyến tại các quận/huyện hàng năm nhằm phát hiện kịp thời bệnh nhân Phong mới đưa vào điều trị.
– Phối hợp với các đối tác từng bước đưa phần mềm quản lý bệnh viện mới vào quản lý toàn diện các mặt công tác của Bệnh viện.
– Tổ Chăm sóc khách hàng hoạt động hiệu quả, tích cực hỗ trợ người bệnh/khách hàng trước, trong và sau trị liệu tại Bệnh viện.


Đội ngũ chuyên gia

Dịch vụ cung cấp