Ban giám đốc

Bs Minh C 1

TS.BS. Lê Đức Minh
Phó giám đốc - Trưởng khoa

Bs Vy Png 1

TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ
Phó giám đốc - Trưởng khoa

Bs Hung 1

TS.BS. Vũ Mạnh Hùng
Phó Giám đốc

Bs Quang Png 1 1

TS. BSCKII. Nguyễn Minh Quang
Giám đốc

Đội ngũ Bác sĩ

Cfca1798E3F640A819E7

DSCKI. Bùi Tố Quyên
Trưởng khoa

Tran Anh Linh

ThsKS. Trần Anh Linh
Phó trưởng khoa

Dam Thi Thuy Hong

BSCKII. Đàm Thị Thúy Hồng
Trưởng khoa

Nguyen Phuong Trang

BS. Nguyễn Phương Trang
Bác sĩ điều trị

Nguyen Duc Chien

BS. Nguyễn Đức Chiến
Bác sĩ điều trị