Phòng Tài chính kế toán

1. Cán bộ viên chức hiện nay: Ths. Trần Văn Lâm – Trưởng phòng CN. Phạm Thanh Thủy Kế toán trưởng – Phó trưởng phòng Ths. Nguyễn Thị Hoài Hương – Kế toán viên CN. Nguyễn Thị Quyên – Kế toán viên CN. Lê Thị Hương Giang – Kế toán viên CN. Nguyễn Ngọc Anh...

Đội ngũ bác sỹ Dịch vụ

Giới thiệu

1. Cán bộ viên chức hiện nay:
Ths.tran Van Lam Truong Phong
Ths. Trần Văn Lâm – Trưởng phòng
Cn. Pham Thanh Thuy Ke Toan Truong Pho Truong Phong
CN. Phạm Thanh Thủy
Kế toán trưởng – Phó trưởng phòng
Ths. Nguyễn Thị Hoài Hương – Kế toán viên
CN. Nguyễn Thị Quyên – Kế toán viên
CN. Lê Thị Hương Giang – Kế toán viên
CN. Nguyễn Ngọc Anh – Kế toán viên
CN. Hoàng Đức Công – Kế toán viên
CN. Lê Thanh Thảo – Kế toán viên
Ths. Vũ Hướng Dương – Kế toán viên
CN. Phạm Thị Thu Trà – Kế toán viên
CN. Bùi Hương Quỳnh – Kế toán viên
Tap The Phong Tai Chinh Ke Toan
2. Các hoạt động và thành tích nổi bật
Phòng Tài chính – Kế toán tiền thân được tách ra từ phòng Tổng hợp của Trung tâm Da Liễu Hà Nội thuộc Sở Y tế. Đến tháng 10/2004 Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập, là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện cũng như có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc phương hướng, biện pháp quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc và tổ chức thực hiện công tác kế toán hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí theo đúng các quy định hiện hành.
Hiện nay phòng có 11 cán bộ nhân viên thực hiện các nhiệm vụ: thu, thanh toán viện phí, kế toán nghiệp vụ, quản lý bảo hiểm y tế, quản lý tài sản, quản lý thuốc, vật tư y tế và thủ quỹ.
Trong những năm qua Phòng đã thực hiện đúng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập: Thực hiện dự toán thu – chi theo đúng tiến độ, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu, dự toán đầu năm để đôn đốc, phối hợp với các khoa phòng thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra; Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Nhà nước và Thành phố về quản lý tài chính, tài sản của ngành, thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí, triển khai tốt quy chế chi tiêu nội bộ; không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán đảm bảo số lượng và chất lượng; trang bị thêm máy móc thiết bị; ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính; Xây dựng các quy chế phối hợp giữa các khoa phòng, bộ phận trong công tác quản lý nói chung, quản lý tài chính nói riêng nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn vốn.
3. Định hướng phát triển
  Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về công tác tài chính kế toán.
Tăng cường công tác giám sát, tổng hợp, phân tích tình hình tài chính từ đó tham mưu đề xuất phương hướng quản lý và phát triển với Ban Giám đốc Bệnh viện trong công tác quản lý, điều hành nhằm tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho CB.VC.NLĐ.
Không ngừng hoàn thiện bộ máy kế toán đảm bảo số lượng và chất lượng; trang bị máy móc thiết bị; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính.
Tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua trong Bệnh viện nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo trong cơ quan đơn vị.
4. Một số hình ảnh khoa phòng
Tap The Phong Tai Chinh Ke Toan Gap Mat Dau Xuan
Phong Tai Chinh Ke Toan Tac Nghiep Chuyen Mon

Đội ngũ chuyên gia

Dịch vụ cung cấp