Phòng điều dưỡng

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 2012 theo Quyết định số: 3571/QĐ-SYT Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện Da liễu Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa...

Đội ngũ bác sỹ Dịch vụ

Giới thiệu

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 2012 theo Quyết định số: 3571/QĐ-SYT Hà Nội. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện Da liễu Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa Da liễu đầu ngành của Thủ đô, khám chữa bệnh da liễu, hoa liễu, thẩm mỹ da và đã xác định tầm quan trọng của công tác điều dưỡng cũng như công tác chăm sóc người bệnh, khách hàng.
II. NHÂN SỰ HIỆN TẠI
Phòng Điều dưỡng có  05 cán bộ công nhân viên. Trong đó:
– Trưởng phòng : 01
– Cử nhân điều dưỡng: 02
– Cử nhân CTXH : 02
Cn. Nguyen Thi My Huyen Truong Phong Dieu Duong
Trưởng Phòng Điều dưỡng 
CN. Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Tập thể phòng điều dưỡng
Tap The Phong Dieu Duong
1. Hoạt động điều dưỡng:
– Tập huấn cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên để nâng cao tay nghề
To Chuc Tap Huan Cho Dieu Duong Ky Thuat Vien
– Tổ chức thi tay nghề cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên.
2. Hoạt động truyền thông:
To Chuc Thi Tay Nghe Cho Dieu Duong Ky Thuat Vien Tai Benh Vien
Để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, khách hàng, nhiệm vụ của phòng được mở rộng thêm hai lĩnh vực: Truyền thông và công tác xã hội. Đây cũng là điểm nhấn nâng cao vai trò người điều dưỡng trong sự phát triển của Bệnh viện và luôn hướng tới mục tiêu chung “Thay đổi để phát triển Bệnh viện”.
3. Hoạt động công tác xã hội:
Z5308316524434 6834Db940C0B202C8F62B1114Aec7Ec5
– Đón tiếp, hỗ trợ người bệnh
To Cong Tac Xa Hoi Ho Tro Nguoi Benh
Z5308316485981 4E25A10F6C99A5Fef8E1B24B580Eaa4B
III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Phòng Điều dưỡng là đầu mối cùng các Điều dưỡng, Kỹ thuật viên trưởng khoa luôn triển khai cải tiến chất lượng các dịch vụ chăm sóc người bệnh, khách hàng, cải tiến công tác điều dưỡng, kỹ thuật viên đem lại sự hài lòng cho người bệnh, khách hàng và các điều dưỡng, kỹ thuật viên.
Luôn quan tâm công tác đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc người bệnh, khách hàng.
Xây dựng các tài liệu cần thiết để định hướng công tác điều dưỡng, kỹ thuật viên trong chăm sóc người bệnh, khách hàng tại bệnh viện như: Bộ tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp cho điều dưỡng các khoa, bộ tiêu chuẩn các chỉ số chất lượng chăm sóc, quy trình kỹ thuật thực hành chăm sóc người bệnh, tài liệu giáo dục sức khỏe cho người bệnh.
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, khách hàng, nhiệm vụ của phòng được mở rộng thêm hai lĩnh vực: Truyền thông và công tác xã hội. Đây cũng là điểm nhấn nâng cao vai trò người điều dưỡng trong sự phát triển của Bệnh viện và luôn hướng tới mục tiêu chung “Thay đổi để phát triển Bệnh viện”.
Cung cấp các dịch vụ chăm sóc theo hướng an toàn, có chất lượng cao, chuyên nghiệp, đảm bảo nguồn nhân lực điều dưỡng phù hợp sự phát triển của Bệnh viện.
Cần đổi mới, phát triển công tác điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện hơn nữa và đặc biệt chú ý tính phát triển bền vững để đem lại niềm tin của người bệnh, khách hàng đối với tập thể điều dưỡng, kỹ thuật viên, đối với Bệnh viện.

Đội ngũ chuyên gia

Dịch vụ cung cấp