Bệnh về da Bệnh da tự miễn Bệnh đỏ da có vảy Bệnh về da thường gặp Tin tức

ĐIỀU TRỊ  VÀ DỰ PHÒNG BỆNH ZONA

ĐIỀU TRỊ  VÀ DỰ PHÒNG BỆNH ZONA ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc điều trị – Điều trị thuốc kháng virus càng sớm càng tốt. – Điều trị tại chỗ – Điều trị toàn thân – Điều trị giảm đau: giảm đau cấp và giảm đau sau Zona. Điều trị cụ thể...

Bệnh đỏ da có vảy

Chẩn đoán và điều trị bệnh Lichen phẳng

Bản hướng dẫn chẩn đoán “Bệnh Lichen phẳng” được ban hành bởi bộ Y Tế theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu > Nội dung chi tiết như sau ĐẠI CƯƠNG Lichen...

Bệnh đỏ da có vảy

Chẩn đoán và điều trị bệnh đỏ da toàn thân

Bản hướng dẫn chẩn đoán “Bệnh Đỏ da toàn thân” được ban hành bởi bộ Y Tế theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu > Nội dung chi tiết như sau ĐẠI...

Bệnh đỏ da có vảy

Chẩn đoán và điều trị bệnh á vảy nến và vảy phấn dạng Lichen

Bản hướng dẫn chẩn đoán “Bệnh Á vảy nến và vảy phấn dạng lichen” được ban hành bởi bộ Y Tế theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu > Nội dung chi...

Bệnh đỏ da có vảy Tin tức

Chẩn đoán và điều trị bệnh vảy nến

Bản hướng dẫn chẩn đoán “BỆNH VẢY NẾN” được ban hành bởi bộ Y Tế theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu > Nội dung chi tiết như sau ĐẠI CƯƠNG Vảy...