PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

  • Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện Da liễu Hà Nội thành lập ngày 27 tháng 12 năm 2012 theo Quyết định số 3571/QĐ-SYT Hà Nội với 03 cán bộ bao gồm:

– Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Mỹ Huyền

– Điều dưỡng: CN Đỗ Thị Lương

– Điều dưỡng: CN Nguyễn Hương Giang

  • Màng lưới của Điều dưỡng gồm: Điều dưỡng Trưởng khoa Phẫu thuật Laser – VLTL – CSD

– Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh 1 và 2

– Điều dưỡng Trưởng khoa Điều trị tổng hợp 1 và 2

– Điều dưỡng trưởng khoa Y học Cổ truyền

– Điều dưỡng trưởng khoa Điều trị Phong quốc Oai

– Điều dưỡng trưởng khoa Dinh dưỡng -CNK

– Kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm

  • Chức năng – Nhiệm vụ của Phòng Điều Dưỡng:

1. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân

2. Luôn lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của toàn thể Điều dưỡng Bệnh viện

3. Nâng cao trình độ chuyên môn để đội ngũ Điều dưỡng, KTV đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản và an toàn về chất lượng cho người dân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội.

Phong%20%C4%91I%E1%Bb%81U%20D%C6%B0%E1%Bb%A1Ng