Thư mời chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSMT và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu.

H2 1Thư