HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

🌼🌼HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 🌼
🌸 Ngày 21/07/2023 Bệnh viện Da liễu Hà Nội tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
🌺 Trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn thể nhân viên Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục cố gắng phát huy năng lực chuyên môn trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao năm 2023.
🌺 TS.BSCKII. Nguyễn Minh Quang-Giám đốc Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn đến toàn bộ Cán bộ nhân viên Bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra 6 tháng đầu năm. Cần và phát huy hơn nữa trong 6 tháng cuối năm để Bệnh viện Da liễu Hà Nội ngày càng phát triển hơn.
Img 8107 Img 8110 Img 8133 Img 8155