Giới thiệu cơ sở 3

Cơ sở 3 bệnh viện Da liễu Hà Nội nằm tai địa chỉ xã Đông Yên – Huyện Quốc Oai – Hà Nội

Tính đến năm 2019, khoa đang chăm sóc và điều trị cho 67 người bệnh bị di chứng tàn tật do bệnh phong.

Phụ trách điều trị bệnh nhân Phong Nội trú gồm 02 khoa:

– Khoa Điều trị Phong

– Khoa Dinh dưỡng – chống nhiễm khuẩn

Phụ trách cơ sở 3 là BSCKI. Nguyễn Quốc Hồng.

31

41

22

Hình ảnh hoạt động tình nguyện của các cán bộ CCVC bệnh viện tại cơ sở 1 đến cơ sở 3 – Khu điều trị bệnh nhân Phong