Thông báo đăng ký tham dự lớp đào tạo liên tục “Chẩn đoán và điều trị bệnh Da liễu cơ bản”

Nhằm cập nhật kiến thức cho các bác sỹ chuyên khoa Da liễu tại các đơn vị màng lưới, đáp ứng yêu cầu về thời gian đào tạo liên tục với các bác sỹ đã có chứng chỉnh hành nghề chuyên khoa Da liễu theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT, bệnh viện Da liễu có kế hoạch mở lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán và điều trị bệnh Da liễu cơ bản".Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.