BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

5 1

Kết quả tự kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2018 đạt Trung bình 3,71 điểm
Kết quả đoàn phúc tra đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện Sở Y tế Hà Nội năm 2018 bệnh viện đạt 3,51 điểm

Click vào link bên dưới để xem báo cáo

BC tự kiểm tra CLBV năm 2018