BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

26/11/2018
5-1200x589.jpg

Kết quả tự kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2018 đạt Trung bình 3,71 điểm
Kết quả đoàn phúc tra đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện Sở Y tế Hà Nội năm 2018 bệnh viện đạt 3,51 điểm

Click vào link bên dưới để xem báo cáo

BC tự kiểm tra CLBV năm 2018

 
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.