Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá CLBV năm 2020 tại BV Da liễu HN

3083Fbc6Ea54160A4F45 1

3083Fbc6Ea54160A4F45

 Ngày 10/03/2021, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Hà Nội đã phúc tra lại kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của bệnh viện Da liễu Hà Nội và đạt kết quả 3,43 điểm.