Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá CLBV năm 2020 tại BV Da liễu HN

Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá CLBV năm 2020 tại BV Da liễu HN

Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá CLBV năm 2020 tại BV Da liễu HN

10/03/2021
3083fbc6ea54160a4f45-1200x900.jpg

 Ngày 10/03/2021, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Hà Nội đã phúc tra lại kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 của bệnh viện Da liễu Hà Nội và đạt kết quả 3,43 điểm.Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.