MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY BƠM CHÌM HỐ THU GOM NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI

Z3288599343876 A25692Acbf467F7B6Afd0D56F6784683 Scaled 1

 

Z3288599343876 A25692Acbf467F7B6Afd0D56F6784683 Scaled