Mời chào đơn vị tư vấn lập kế hoạch và đơn vị tư vấn thẩm tra kế hoạch thuê phần mềm, thuê chữ ký số tích hợp phần mềm quản lý Bệnh viện

7275155E E757 439F 96E3 8F0D66Ed91C3