KHOA DƯỢC

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DƯỢC

 

I- BIÊN CHẾ

– Dược sĩ đại học:           02 (01 thạc sĩ; 01 chuyên khoa I)

– Dược sĩ trung học:        06

– Dược tá:                        01

II -CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA DƯỢC

Trưởng khoa: DS. Bùi Tố Quyên

Bệnh viện Da liễu Hà Nội thuộc Bệnh viện hạng II đầu ngành chuyên khoa Da liễu Hà Nội. Khoa Dược Bệnh viện Da liễu Hà Nội với chức năng là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, có chất lượng và tư vấn giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Khoa Dược của Bệnh viện bao gồm các bộ phận chính sau:

– Nghiệp vụ Dược.

– Kho và cấp phát.

– Thống kê dược.

– Dược lâm sàng, thông tin thuốc.

– Pha chế, kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng thuốc.

– Quản lý hoạt động chuyên môn của nhà thuốc Bệnh viện.

III- NHIỆM VỤ KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI:

Nhiệm vụ chính của khoa là lập kế hoạch, cung ứng thuốc, đảm bảo số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

– Khoa có nhiệm vụ, quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

– Là đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị.

– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. Khoa có 04 kho thuốc được đảm bảo đúng yêu cầu bảo quản thuốc.

– Hệ thống khoa, phòng pha chế, nơi sản xuất, buồng cấp phát được bố trí thuận tiện cho việc vận chuyển và cấp phát.

Phòng pha chế thuốc được bố trí vị trí phù hợp và đảm bảo theo nguyên tắc “Thực hành tốt sản xuất thuốc”.

Hiện tại khoa Dược Bệnh viện Da liễu Hà Nội pha chế 17 mặt hàng. Trong đó có những mặt hàng truyền thống của Bệnh viện, được sự tín nhiệm của người bệnh như: hỗn dịch Hồ nước, Hỗn dịch Hồ Tetra prednisolon,  Bạc nitrat 3%, Dd Acid Tricloaxetic 33%, Hỗn dịch lưu huỳnh, Dd Milian, Kem kẽm Oxyt 10%, Mỡ Salilic 5%…. Với các công dụng phổ biến.

Khoa Dược

New%20Picture%20(34)

Khoa%20D%C6%B0%E1%Bb%A3C%20