KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 ĐẠT 3,69 ĐIỂM

Ngày 15/10/2019, đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ bệnh viện. Kết quả kiểm tra: BV áp dụng 79/83 tiêu chí (không có chuyên khoa Sản, Nhi), tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí chiếm 95 phần trăm, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng 292 (có hệ số 317), điểm trung bình chung của các tiêu chí là 3,69, trong đó có 26 tiêu chí đạt mức 3, 51 tiêu chí đạt mức 4, 02 tiêu chí đạt mức 5.

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, CHẤM ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 ĐẠT 3,69 ĐIỂM

04/11/2019
5-1200x589.jpg

Bệnh viện Thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 779/QĐ-BVDL ngày 9/10/2019, xây dựng Kế hoạch số 784/KH-BVDL ngày 10/10/2019 tổ chức tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019, trong đó họp hướng dẫn cách kiểm tra, đánh giá và phân công cụ thể cho từng thành viên trong đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019. Ngày 15/10/2019, đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tổ chức kiểm tra, đánh giá từng khoa/phòng và sau đó gửi lại cho thư ký đoàn tổng hợp. Kết quả kiểm tra: BV áp dụng 79/83 tiêu chí (không có chuyên khoa Sản, Nhi), tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí chiếm 95 phần trăm, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng 292 (có hệ số 317), điểm trung bình chung của các tiêu chí là 3,69, trong đó có 26 tiêu chí đạt mức 3, 51 tiêu chí đạt mức 4, 02 tiêu chí đạt mức 5.

Chi tiết file đính kèm

BC kiểm tra CLBV 2019
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.