Gia hạn thông báo mời chào giá đối với máy xét nghiệm huyết học và siêu âm tổng quát ( 4d 3 đầu dò )

E7006F47 213E 4801 Add3 97Cdb2F876F3