Cam kết thời gian khám và chờ khám trung bình

Sanh Cho Cho Nb

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện;

Bệnh viện Da liễu Hà Nội sau khi có kết quả khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh theo từng giai đoạn và cam kết thời gian khám và chờ khám trung bình theo từng giai đoạn như sau:

I. THỜI GIAN CHỜ KHÁM TRUNG BÌNH THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

 

STT

 

NỘI DUNG CHỜ KHÁM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

 

 

THỜI GIAN CHỜ TRUNG BÌNH

 

1Thời gian đăng ký khám bệnh2 phút 30 giây
2Thời gian chờ khám9 phút
3Thời gian chờ làm xét nghiệm10 phút
4Thời gian chờ làm siêu âm5 phút
5Thời gian chờ làm phân tích da5 phút
6Thời gian chờ làm chăm sóc da5 phút
7Thời gian chờ làm thủ thuật, tiểu phẫu thuật30 phút
8Thời gian chờ lấy thuốc5 phút 30 giây

 

II. THỜI GIAN KHÁM BỆNH TRUNG BÌNH

 

STT

 

NỘI DUNG KHÁM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

 

THỜI GIAN CHỜ TRUNG BÌNH

1Khám bệnh (khám và lấy thuốc)30 phút
2Khám bệnh và làm xét nghiệm cơ bản

(Nấm, Huyết học, sinh hóa)

1 tiếng 30 phút
3Khám bệnh và siêu âm1 tiếng
4Thời gian khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm, phân tích da2 tiếng
5Thời gian khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm, phân tích da, làm thủ thuật/tiểu phẫu thuật3 tiếng
6Thời gian làm chăm sóc da50 phút
7Thời gian châm cứu điều trị đau sau zona50 phút
8Thời gian cấy chỉ điều trị mày đay/rối loạn thần kinh thực vật30 phút

 

 

Chi tiết xem file đính kèm

Bản cam kết thời gian chờ