📢 BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI THÔNG BÁO

👨‍⚕️  ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19. BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ 2 - 20 BẾ VĂN ĐÀN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI. CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO. 👨‍⚕️  BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH VUI LÒNG ĐẾN CƠ SỞ 1 BỆNH VIỆN  DA LIỄU HÀ NỘI - 79B NGUYỄN KHUYẾN, VĂN MIẾU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI. 🧡XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

📢 BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI THÔNG BÁO

05/08/2021

👨‍⚕️  ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19. BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ 2 – 20 BẾ VĂN ĐÀN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI. CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO.

👨‍⚕️  BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH VUI LÒNG ĐẾN CƠ SỞ 1 BỆNH VIỆN  DA LIỄU HÀ NỘI – 79B NGUYỄN KHUYẾN, VĂN MIẾU, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI.

🧡XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.