Thông báo mời chào giá cung cấp thiết bị, dụng cụ phá dỡ cơ bản phục vụ nghiệm thu PCCC khu nhà điều trị nội trú

Thông báo mời chào giá cung cấp thiết bị, dụng cụ phá dỡ cơ bản phục vụ nghiệm thu PCCC khu nhà điều trị nội trú >>>> THÔNG BÁO-600-TB-BVDL