Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế

Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BYT ngày 13/1/2015 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu

Để tải về mời click vào file bên dưới

Tải về
Huong-dan-chan-doan-dieu-tri-Da-lieu.pdf (2.43 MB)