Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá CLBV năm 2019 tại BV Da liễu HN

Img 4863 1
        Ngày 06/11/2019, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế Hà Nội đã phúc tra lại kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 của bệnh viện Da liễu Hà Nội và đạt kết quả 3,53 điểm.

Img 5079.2