Quyết định về việc phê duyệt chương trình, tài kiệu đào tạo liên tục lớp ” Ứng dụng laser và công nghệ mới trong trị liệu da thẩm mỹ”

Quyết định về việc phê duyệt chương trình, tài kiệu đào tạo liên tục lớp ” Ứng dụng laser và công nghệ mới trong trị liệu da thẩm mỹ”(Điều chỉnh)>>>Xem tại đây