QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

Quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện Da liễu Hà Nội

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

02/10/2019
Capture.png

QUY TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI

(Ban hành theo Quyết định số: 137 /QĐ-BVDL-KHTH ngày 10 tháng 03  năm 2017 của Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội)

 

I. MỤC ĐÍCH:

1. Người bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với bệnh viện trong quá trình khám bệnh.

2. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Người bệnh đến khám được tiếp cận thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và các dịch vụ kỹ thuật theo đúng yêu cầu chuyên môn.

2. Người bệnh được chọn bác sỹ điều trị theo đúng yêu cầu, được điều dưỡng viên hướng dẫn cụ thể chi tiết từng bước khám và điều trị.

III. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH:

1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1.1 Trách nhiệm của người bệnh

–  Điền phiếu đăng ký khám theo yêu cầu tại bàn hướng dẫn của khu vực đón tiếp khám theo yêu cầu (Ưu tiên trường hợp cấp cứu, người tàn tật,trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 70 tuổi).

– Đăng ký tên bác sỹ khám chữa bệnh theo yêu cầu được công khai trên bảng niêm yết của bệnh viện.

– Nộp phí khám theo yêu cầu theo quy định của bệnh viện.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Bố trí khu vực đón tiếp khám theo yêu cầu và các giấy tờ liên quan.

– Niêm yết danh sách các bác sỹ tham gia khám chữa bệnh theo yêu cầu.

– Bố trí điều dưỡng ghi sổ Y bạ và nhập thông tin của người bệnh vào máy tính, xác định buồng khám theo yêu cầu của người bệnh, in phiếu khám và số thứ tự khám trên phiếu, thu phí khám theo yêu cầu của người bệnh.

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, bác sỹ có thể chỉ định xét nghiệm, làm thủ thuật, chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, phân tích da) hoặc kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm lâm sàng.

2.1 Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị:

2.1.1 Trách nhiệm của người bệnh

– Chờ khám theo số thứ tự tại phòng khám yêu cầu đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

– Vào khám khi số và tên được thông báo trên vạch đỏ bảng điện tử.

  1. Trách nhiệm của bệnh viện

– Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh vào khám theo số thứ tự trên bảng điện tử.

–  Bác sỹ khám theo yêu cầu khám, tư vấn, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị. Kê, in đơn thuốc và hướng dẫn người bệnh đến nhà thuốc bệnh viện.

– Nếu người bệnh cần xét nghiệm, siêu âm, làm các thủ thuật… điều dưỡng hướng dẫn đưa người bệnh nộp phí, nhận phiếu chỉ định xét nghiệm hoặc/và siêu âm hoặc/và làm thủ thuật. Sau khi có kết quả người bệnh quay lại phòng khám ban đầu.

2.2.   Khám lâm sàng có chỉ định xét nghiệm:

* Trách nhiệm của người bệnh:

– Đến khoa xét nghiệm nộp phiếu chỉ định xét nghiệm tại khu vực xét nghiệm cho người bệnh khám theo yêu cầu và chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

– Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

– Sau khi nhận kết quả xét nghiệm trả tại bàn hướng dẫn khám theo yêu cầu thì người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn quay về phòng khám ban đầu, nộp kết quả và chờ đến lượt để bác sỹ đọc kết quả.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc.

* Trách nhiệm của bệnh viện:

– Bố trí khu vực nộp phiếu xét nghiệm cho người bệnh khám bệnh theo yêu cầu.

– Bố trí điều dưỡng hướng dẫn người bệnh đến khoa xét nghiệm nộp phiếu và làm xét nghiệm.

2.3 Khám lâm sàng có chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (siêu âm/phân tích da):

* Trách nhiệm của người bệnh:

– Người bệnh được hướng dẫn nộp phí và đến nơi làm kỹ thuật siêu âm/phân tích da, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

– Chờ nhận kết quả siêu âm/phân tích da và người bệnh quay về phòng khám theo yêu cầu ban đầu, nộp kết quả và chờ đến lượt để bác sỹ đọc kết quả.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc.

* Trách nhiệm của bệnh viện:

– Bố trí điều dưỡng hướng dẫn người bệnh đến khu vực siêu âm/phân tích da

– Trả luôn kết quả cho người bệnh.

2.4 Khám lâm sàng có chỉ định thực hiện thủ thuật:

* Nếu người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm và thủ thuật:

– Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh đi nộp phí, lấy phiếu chỉ định.

– Người bệnh sẽ được điều dưỡng hướng dẫn làm các xét nghiệm trước.

– Sau đó, người bệnh được đưa nơi làm thủ thuật, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện thủ thuật.

– Nhận đơn thuốc từ bác sỹ làm thủ thuật và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc.

* Nếu người bệnh được chỉ định làm thủ thuật:

– Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh đi nộp phí, lấy phiếu chỉ định.

Sau đó, người bệnh được đưa nơi làm thủ thuật, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện thủ thuật.

– Nhận đơn thuốc từ bác sỹ làm thủ thuật và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc.

3. Mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện:

* Trách nhiệm của người bệnh:

– Nộp đơn thuốc và xếp hàng chờ đến lượt chờ mua thuốc.

– Nộp tiền mua thuốc và nhận thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện.

– Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

– Nhận đơn thuốc và thuốc.

Trách nhiệm của bệnh viện:

– Thu tiền thanh toán.

– Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

– Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

 

 

QUY TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ KHÁM BỆNH DỊCH VỤ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI

(Ban hành theo Quyết định số 170 /QĐ-BVDL-KHTH ngày 28 tháng 03  năm 2014 của Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội

Sửa đổi Sơ đồ theo quyết định số 137 /QĐ-BVDL-KHTH ngày 10 tháng 03  năm 2017 của Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội)

 

I. MỤC ĐÍCH:

1. Người bệnh biết rõ quy trình để cùng phối hợp với bệnh viện trong quá trình khám bệnh.

2. Nhằm rút gắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Người bệnh đến khám được tiếp cận thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và các dịch vụ kỹ thuật theo đúng yêu cầu chuyên môn.

2. Bảo đảm tính hợp lý và công bằng giữa người bệnh có Bảo hiểm Y tế và không có Bảo hiểm Y tế.

3. Phải đơn giản hoá thủ tục liên quan đến chi trả và đồng chi trả viện phí, tránh nộp phí nhiều lần.

III. CÁC QUY TRÌNH KHÁM BỆNH:

A. Quy trình khám bệnh cho người bệnh có Bảo hiểm Y tế:

1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1.1 Trách nhiệm của người bệnh

–  Xếp sổ Y bạ để làm thủ tục khám bệnh: Sổ Y bạ điền đầy đủ thông tin cá nhân: họ tên, giới tính, tuổi (trẻ em dưới 72 tháng thì ghi tháng tuổi), địa chỉ (số nhà/xóm, đường phố/thôn, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố), nghề nghiệp…

– Xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

– Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng tiếp đón.

Đối với những trường hợp vượt tuyến, trái tuyến thì người bệnh tạm ứng tiền khám bệnh, chữa bệnh.

– Ưu tiên trường hợp cấp cứu, người tàn tật,trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 70 tuổi.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

– Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và số thứ tự khám trên phiếu.

– Giữ thẻ BHYT, hồ sơ chuyển viện và hẹn tái khám (chuyển tập trung về bộ phận thanh toán ra viện).

– Thu tiền tạm ứng đối với những trường hợp người bệnh vượt tuyến, trái tuyến (theo quy định cụ thể của bệnh viện).

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, thăm dò chức năng hoặc chuẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm lâm sàng.

2.1 Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.1.1 Trách nhiệm của người bệnh

– Chờ khám theo số thứ tự tại phòng khám đã được ghi trên phiếu khám bệnh

– Vào khám khi số và tên được thông báo trên vạch đỏ bảng điện tử.

2.1.2 Trách nhiệm của bệnh viện

– Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự trên bảng điện tử.

– Bố trí buồng khám lâm sàng, khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị. Kê, in đơn  thuốc (Bao gồm: liên dùng cho người bệnh, kế toán, khoa dược), in ký phiếu thanh toán chi phí khám chữa bệnh (theo mẫu 01/BV) và hướng dẫn người bệnh đến bộ phận thanh toán.

– Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện và bệnh nhân tạm ứng viện phí.

– Nếu người bệnh cần kết hợp điều trị Y học cổ truyền thì được chuyển sang buồng khám Y học cổ truyền khám và cho thuốc.

– Nếu bệnh nhân cần xét nghiệm, siêu âm, làm các thủ thuật, bác sỹ hướng dẫn bệnh nhân đến tầng 2 làm thủ tục, nhận phiếu chỉ định xét nghiệm, siêu âm và làm thủ thuật. Sau khi có kết quả người bệnh quay lại phòng khám ban đầu.

2.2.   Khám lâm sàng có chỉ định xét nghiệm: 

Trách nhiệm của người bệnh

– Đến khoa xét nghiệm nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

– Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

– Sau khi nhận kết quả xét nghiệm trả  tại tầng 1 thì người bệnh quay về phòng khám ban đầu nộp kết quả và chờ đến lượt để khám tiếp.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.3 Khám lâm sàng có chỉ định kỹ thuật siêu âm chẩn đoán:

– Người bệnh đến nơi làm kỹ thuật siêu âm, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

– Chờ nhận kết quả siêu âm và người bệnh quay về phòng khám ban đầu nộp kết quả và chờ đến lượt để khám tiếp.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.4 Khám lâm sàng có chỉ định thực hiện thủ thuật:

– Người bệnh đến nơi làm thủ thuật, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện thủ thuật.

– Nhận đơn thuốc (nếu cần) và về nơi làm thủ tục đồng chi trả bảo hiểm y tế.

3. Trách nhiệm của người bệnh

– Nộp phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

– Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

– Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

– Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

– Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

– Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận.

4. Trách nhiệm của bệnh viện

– Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.

– Thu tiền thanh toán.

– Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

– Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

B. Quy trình khám bệnh cho người bệnh khám dịch vụ y tế:

1. Bước 1: Tiếp đón người bệnh

1.1 Trách nhiệm của người bệnh

–  Xếp sổ Y bạ để làm thủ tục khám bệnh: Sổ Y bạ điền đầy đủ thông tin cá nhân: họ tên, giới tính, tuổi (trẻ em dưới 72 tháng thì ghi tháng tuổi), địa chỉ (số nhà/xóm, đường phố/thôn, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố), nghề nghiệp…

– Nộp viện phí và nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng tiếp đón.

– Ưu tiên trường hợp cấp cứu, người tàn tật,trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 70 tuổi.

1.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Bố trí các quầy để tiếp đón, thu viện phí.

– Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và số thứ tự khám trên phiếu.

2. Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, thăm dò chức năng hoặc chuẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm lâm sàng.

2.1 Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

2.1.1 Trách nhiệm của người bệnh

– Chờ khám theo số thứ tự tại phòng khám đã được ghi trên phiếu khám bệnh

– Vào khám khi số và tên được thông báo trên vạch đỏ bảng điện tử.

2.1.2 Trách nhiệm của bệnh viện

– Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự trên bảng điện tử.

– Bố trí buồng khám lâm sàng, khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị. Kê, in đơn  thuốc và hướng dẫn người bệnh đến nhà thuốc bệnh viện.

– Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện và bệnh nhân tạm ứng viện phí.

– Nếu người bệnh cần kết hợp điều trị Y học cổ truyền thì được chuyển sang buồng khám Y học cổ truyền khám và cho thuốc.

– Nếu bệnh nhân cần xét nghiệm, siêu âm, làm các thủ thuật, bác sỹ hướng dẫn bệnh nhân đến tầng 2 nộp phí, nhận phiếu chỉ định xét nghiệm, siêu âm và làm thủ thuật. Sau khi có kết quả người bệnh quay lại phòng khám ban đầu.

2.2.   Khám lâm sàng có chỉ định xét nghiệm: 

Trách nhiệm của người bệnh

– Đến khoa xét nghiệm nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

– Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

– Sau khi nhận kết quả xét nghiệm trả  tại tầng 1 thì người bệnh quay về phòng khám ban đầu nộp kết quả và chờ đến lượt để khám tiếp.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc.

2.3 Khám lâm sàng có chỉ định kỹ thuật siêu âm chẩn đoán:

– Người bệnh đến nơi làm kỹ thuật siêu âm, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.

– Chờ nhận kết quả siêu âm và người bệnh quay về phòng khám ban đầu nộp kết quả và chờ đến lượt để khám tiếp.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc.

2.4 Khám lâm sàng có chỉ định thực hiện thủ thuật:

– Người bệnh đến nơi làm thủ thuật, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

– Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện thủ thuật.

– Nhận đơn thuốc (nếu cần) và đến nhà thuốc bệnh viện mua thuốc

3. Trách nhiệm của người bệnh

– Nộp đơn thuốc và xếp hàng chờ đến lượt chờ mua thuốc.

– Nộp tiền mua thuốc và nhận thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện.

– Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

– Nhận đơn thuốc và thuốc.

4. Trách nhiệm của bệnh viện

– Thu tiền thanh toán.

– Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

– Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

 

 

 

 

 
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.