Mời chào giá may đo trang phục y tế, nhân viên tiếp đón, hành chính, thu ngân, bảo vệ năm 2022

E1A7Cebe 57A7 48Aa A77B 6701F0690C26 0C4B5047 1327 4318 Bb9F Fc73111C1359 Bb17Cdff Bb25 4C72 9A9C 18A543F47C53