KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP

KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP

03/09/2019

Trưởng Khoa: TS.BS. Lê Đức Minh

Phó khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Thu Hương

Nhân sự: 04 bác sỹ, 03 điều dưỡng
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.