HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

107764303 310075983475415 4038372250945424253 N 1

Bệnh viện Da liễu Hà Nội tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020”.

107764303 310075983475415 4038372250945424253 N107670831 819280598606096 449231950223210103 N 107574304 685386828686305 2410307456581710224 N