HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

09/07/2020
107764303_310075983475415_4038372250945424253_n-1200x900.jpg

Bệnh viện Da liễu Hà Nội tổ chức “Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020”.
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.