Đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng bệnh viện: 0967.691.616

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

 TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ NHỮNG PHẢN ÁNH CỦA NHÂN DÂN VỀ VIỆC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN.

BIỂU DƯƠNG NHỮNG VIỆC LÀM TỐT CỦA CÁN BỘ, Y, BÁC SỸ, NHÂN VIÊN TRONG BỆNH VIỆN.
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.