QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BV

5-1200x589.jpg

04/11/2019

Ngày 15/10/2019, đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ bệnh viện. Kết quả kiểm tra: BV áp dụng 79/83 tiêu chí (không có chuyên khoa Sản, Nhi), tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí chiếm 95 phần trăm, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng 292 (có hệ số 317), điểm trung bình chung của các tiêu chí là 3,69, trong đó có 26 tiêu chí đạt mức 3, 51 tiêu chí đạt mức 4, 02 tiêu chí đạt mức 5.

5-1200x589.jpg

26/11/2018

Kết quả tự kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện năm 2018 đạt Trung bình 3,71 điểm
Kết quả đoàn phúc tra đoàn kiểm tra chấm điểm chất lượng bệnh viện Sở Y tế Hà Nội năm 2018 bệnh viện đạt 3,51 điểm

Click vào link bên dưới để xem báo cáo

BC tự kiểm tra CLBV năm 2018

 
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.