CƠ SỞ 2

16-1200x718.jpg

03/09/2019

Từ Tháng 1 năm 2018, Cơ sở 2 của bệnh viện Da liễu Hà Nội đã chuyển về địa chỉ 20 Bế Văn Đàn - Hà Đông - Hà Nội và thực hiện công tác khám chữa bệnh da liễu bình thường.
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.