BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

03/09/2019

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

BSCKII.Nguyễn Quốc Hưng

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

       TS. BSCKII. Nguyễn Minh Quang 

 

 Phó Giám Đốc 

 TS.BS. Vũ Mạnh Hùng

 
Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn


Đến với chúng tôi để gửi trọn niềm tin cho các vấn đề về làn da của bạn

Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.